Käyttöehdot

Käyttöehdot

(Loppukäyttäjän lisenssisopimus)

BRIEFR Messaging

Nämä käyttöehdot (“Käyttöehdot”) koskevat BRIEFR Messaging -palvelun käyttöä (“Palvelu”) sekä Palvelun käyttäjän (“Sinä” tai “Käyttäjä”) ja Camiloc Oy:n (“Camiloc”) välistä suhdetta. Käyttämällä Palvelua vakuutat tutustuneesi ja hyväksyneesi nämä Käyttöehdot sekä Camilocin Tietosuojaselosteen, joka on luettavissa osoitteessa www.briefrmessaging.com/privacy-policy. Nämä Käyttöehdot vaikuttavat laillisiin oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, Sinun ei tule käyttää Palvelua.

Palvelu on tarkoitettu yli 13-vuotiaille käyttäjille. Alle kolmetoistavuotiailla henkilöillä ei ole oikeutta luoda käyttäjätiliä Palveluun. Käyttäjän on oltava täysi-ikäinen ja täysivaltainen käyttääksesi tiettyjä ominaisuuksia ja toimintoja, joita Camiloc tai muut toimijat tarjoavat (kuten maksulliset toiminnot Palvelun sisällä). Mikäli et ole täysi-ikäinen (yleensä 18-vuotias tai yli, riippuen paikallisesta lainsäädännöstä), vakuutat että huoltajasi tai laillinen edustajasi on hyväksynyt nämä Käyttöehdot sekä antanut suostumuksensa Palvelun käyttämiseksi.

Luomalla käyttäjätilin Palveluun (”Käyttäjätili”) henkilökohtaista, yksilöllistä sähköpostiosoitettasi käyttämällä vakuutat, että Sinun oikeuttasi käyttää Palvelua ei ole aiemmin lakkautettu tai keskeytetty. Palvelun käyttämiseksi Sinun tulee antaa Camilocille oikeat ja virheettömät sinua koskevat henkilö- ja muut tiedot ja Sinun tulee tiedottaa Camilocille muutoksista näihin tietoihin.

1. Pääsy Palveluun ja Palvelun käyttö

Hyväksymällä nämä Käyttöehdot Camiloc myöntää Sinulle oikeuden käyttää Palvelua. Palvelun käyttöoikeutesi on henkilökohtainen, eikä se oikeuta käyttämään Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin. Et saa myydä tai veloittaa maksua muilta käyttöoikeudesta Palveluun, taikka jäljentää, siirtää tai kopioida mitään osaa Palvelusta. Mikäli olet kiinnostunut käyttämään Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin, sinun tulee neuvotella Camilocin kanssa erillisestä kaupallisesta yrityslisenssistä.

Camiloc myöntää yksityiskäyttöäsi varten rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-edelleenlisensoitavan, ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää BRIEFR Messaging –applikaation konekielistä versiota (ei lähdekoodia). Palvelu sisältää ohjelmiston, joka mahdollistaa Palvelun käytön. Käyttöoikeutesi Palveluun voi olla riippuvainen myös muista ehdoista. Sinua tiedotetaan tällaisista muista ehdoista Palvelun käytön yhteydessä.

Ladatessasi ohjelmiston käyttääksesi Palvelua, sitoudut olemaan käyttämättä ohjelmistoa mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen kuin Palvelun käyttöä varten. Tiedostat, että muun muassa Palvelun turvallisuuden ja vakauden varmistamiseksi Palvelu voi vaatia ohjelmiston automaattista päivittämistä, esilatausta tai uusien versioiden luomista tai ohjelmiston muilla tavoin tehostamista. Edellä mainitut toimenpiteet voivat johtaa ohjelmiston laitevaatimusten muuttumiseen. Nämä Käyttöehdot eivät oikeuta Käyttäjää saamaan uusia versioita, päivityksiä tai muita muutoksia Palvelun ohjelmistoon, vaan Camiloc päättää yksin tällaisten päivitysten tai muutosten tekemisestä.

Mitään oikeuksiaan rajoittamatta Camiloc voi ilman etukäteen Sinulle annettavaa varoitusta rajoittaa, keskeyttää, lakkauttaa, muuntaa tai poistaa käyttöoikeutesi tai Käyttäjätilisi tai niiden osan, mikäli jätät noudattamatta, tai Camiloc epäilee Sinun jättäneen noudattamatta näitä Käyttöehtoja tai soveltuvaa voimassaolevaa lainsäädäntöä. Edellä mainittujen toimenpiteiden vuoksi saatat menettää Palvelun käyttöösi liittyvää materiaalia, sisältöjä, hyötyjä, etuoikeuksia taikka ansaittuja tai ostettuja hyödykkeitä, eikä Camiloc ole millään tavoin velvollinen korvaamaan tästä Sinulle aiheutunutta vahinkoa tai seurauksia.

Olet yksinomaisessa vastuussa Palvelusi käytöstä. Et saa paljastaa, jakaa taikka muullakaan tavoin mahdollistaa muiden käyttää Palveluun kirjautumiseen käytettävää salasanaasi, tai käyttää muiden käyttäjien käyttäjätilejä ja niiden salasanoja. Hyväksyt, että olet yksin vastuussa Käyttäjätilisi käyttämisestä, sekä kaikesta viestinnästä ja toimistasi Palveluun liittyen.

Tiedostat ja hyväksyt, että Palvelun tarjoamiseksi ja käyttämiseksi Palvelu voi löytääkseen ja seuratakseen muita Palvelua käyttäviä henkilöitä ajoittain tarkastella puhelimeesi tai tietokoneellesi tallennettuja sähköpostiosoitteita. Palvelu voi myös väliaikaisesti tallentaa tällaisia sähköpostiosoitteita palvelimilleen, helpottaakseen Sinua löytämään sellaiset yhteystiedoissasi olevat henkilöt, jotka käyttävät Palvelua.

Sitoudut olemaan käyttämättä mitään automatisoituja järjestelmiä, kuten botteja, spidereitä tai muita ohjelmistoja, jotka luovat enemmän tai tiheämmin yhteyspyyntöjä Camilocin palvelimille kuin luonnollinen henkilö objektiivisesti arvioiden kykenisi luomaan käyttämällä Palvelua sen tarkoituksenmukaisella käyttötavalla. Sitoudut olemaan yrittämättä vahingoittaa, hakkeroida, purkaa tai muullakaan tavoin vaikuttaa Palvelun toimintaan millään tavoin.

Palvelussa olevan sisällön muuntaminen tai siirtäminen pois Palvelusta ilman erillistä lupaa on kielletty. Sitoudut olemaan tallentamatta tai muutoinkaan keräämästä henkilötietoja Palvelusta, mukaan lukien puhelinnumeroita, sekä olemaan käyttämättä Palvelun tarjoamia viestintäominaisuuksia mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen taikka roskapostin lähettämiseen. Sitoudut lisäksi olemaan lähettämättä roskapostia tai kaupallisia viestejä Palvelun muille käyttäjille.

Vakuutat, että (i) et sijaitse sellaisen maan alueella, joka on Yhdysvaltain asettamassa kauppasaarrossa, tai joka on Yhdysvaltojen toimesta määritelty ”terroristeja tukevaksi” valtioksi; sekä (ii) et ole listattuna millään Yhdysvaltojen ylläpitämällä pakotelistalla.

2. Tekijänoikeudet

Palvelu (mukaan lukien siihen liittyvä ohjelmisto ja sisältö); Palvelun malli sekä siihen liittyvä sisältö, kuten teksti, kirjoitukset, grafiikka, vuorovaikutteiset ominaisuudet ja muut vastaavat ominaisuudet; tavaramerkit ja muut merkit ja logot (”Camilocin Sisältö”) ovat Camilocin omaisuutta tai itselleen lisensoimia, ja siten suojattuja tekijänoikeuksilla ja muilla oikeuksilla Suomen ja muiden maiden lakien mukaan sekä kansainvälisten konventioiden nojalla. Camiloc voi veloituksetta tai maksua vastaan tuoda saataville sisältöä, kuten kuvia tai ikoneita (”Hyödyke”), jotka on tarkoitettu lähetettäväksi muille Palvelun käyttäjille. Sinulla ei ole oikeutta käyttää näitä Hyödykkeitä kaupallisiin tarkoituksiin.

Camiloc myöntää Sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-edelleenlisensoitavan, ei-siirrettävän oikeuden saada ja käyttää Camilocin Sisältöä ja Hyödykkeitä Palvelussa ja Palveluun liittyen. Camilocin Sisällön tai Hyödykkeiden muunlainen käyttö kuin näissä Käyttöehdoissa on nimenomaisesti määritelty, on kielletty, ja johtaa tämän lisenssin päättymiseen. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Sinulla ei ole oikeutta myydä tai muutoinkaan yrittää hyötyä rahallisesti Hyödykkeistä. Camiloc ei suoraan tai epäsuorasti myönnä sinulle muita oikeuksia Camilocin Sisällön käyttöön kuin näissä Käyttöehdoissa on nimenomaisesti määrätty.

Mikäli mikä tahansa kolmas osapuoli esittää tekijänoikeuksiin pohjautuvan väitteen, että Palvelu tai Palvelun hallintasi tai käyttösi rikkoo tämän kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, Camiloc yksin vastaa tällaisen väitteen tutkimisesta, selvittämisestä, sovittelemisesta ja ratkaisemisesta.

3. Käyttäjien luoma sisältö ja tekijänoikeuskäytäntö

Voit välittää viestejä ja/tai muuta sisältöä Palvelussa (“Käyttäjäsisältö”). Camilocilla ei ole velvollisuutta seurata tai valvoa Käyttäjäsisältöä. Kuitenkin, Camilocilla on oikeus (mutta ei velvollisuutta) poistaa mitä tahansa Käyttäjäsisältöä, joka on näiden Käyttöehtojen vastainen.

Käyttäjäsisältö voidaan tallentaa, jakaa ja/tai julkistaa Palvelun käyttöön liittyen, ja Käyttäjäsisältö voi olla näkyvillä muille Palvelun käyttäjille, joilla on sinun sähköpostiosoitteesi tai matkapuhelinnumerosi ja joiden olet tiedostanut ja hyväksynyt voivan nähdä Käyttäjäsisältöä. Meille toimittamasi Käyttäjäsisältö tallennetaan Palveluun enintään 48 tunnin ajaksi. Mainitun ajan jälkeen Käyttäjäsisältö poistetaan eikä se tämän jälkeen ole vastaanotettavissa. Pyynnöstäsi Käyttäjäsisältöäsi voidaan toimittaa käyttäen tavanomaisia sähköpostipalveluita, jolloin vastaanottajan sähköpostipalveluntarjoaja toimittaa Käyttäjäsisällön tai Hyödykkeen vastaanottajalle.

Vastaat yksin kaikesta Käyttäjäsisällöstä, jonka lähetät, välität, tallennat tai muutoin saatat Palvelun avulla Sinun tai muiden käyttäjien käytettäväksi. Tiedostat, että Palvelun käyttöäsi (mukaan lukien Käyttäjäsisällön tuottaminen) voidaan säännellä lailla, asetuksilla, ehdoilla tai muilla rajoituksilla. Camiloc ei vastaa Käyttäjäsisällön oikeellisuudesta, tarkkuudesta, hyödyllisyydestä, turvallisuudesta tai laillisuudesta.

Vakuutat ja kohtuullisissa määrin varmistat, että toimittamasi Käyttäjäsisältö ei sisällä lainvastaista, säädytöntä, loukkaavaa, halveksuvaa, uhkaavaa, häiritsevää taikka uskontoa, rotua tai etnisyyttä vastaan kiihottavaa materiaalia, taikka toisena henkilönä esiintymistä. Vakuutat, että omistat kaikki tarvittavat lisenssit, oikeudet, hyväksynnät ja luvat käyttää ja antaa Camilocille oikeuden käyttää patentteja, tavaramerkkejä, yrityssalaisuuksia, tekijänoikeuksia ja muita oikeuksia Palveluun lähettämääsi Käyttäjäsisältöön. Vakuutat lisäksi, että (i) Käyttäjäsisältö ei loukkaa kenenkään tekijänoikeuksia ja/tai muita oikeuksia; (ii) Käyttäjäsisältö ei sisällä viruksia tai muuta haitallista koodia; ja (iii) Sinulla on hyväksyntä, vapautus ja/tai oikeus käyttää Käyttäjäsisällöstä tunnistettavissa olevien henkilöiden nimiä tai tunnistettavuutta Käyttäjäsisällössä.

Camiloc ei saa omistusoikeutta Käyttäjäsisältöön. Annat kuitenkin Camilocille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, vastikkeettoman, rojaltivapaan, alilisensoitavan ja siirrettävän lisenssin käyttää, toimittaa, muuntaa (teknisissä tarkoituksissa, kuten kuvan koon ja resoluution muuttaminen) ja muutoinkin hyödyntää kaikkea toimittamaasi Käyttäjäsisältöä, mukaan lukien välittää Käyttäjäsisältö kolmansille osapuolille (Käyttäjän pyynnöstä). Myönnät jokaiselle Käyttäjäsisällön vastaanottajaksi merkitsemällesi ei-yksinoikeudellisen lisenssin selata kyseistä Käyttäjäsisältöä Palvelun kautta.

Luovut kaikista Käyttäjäsisältöön liittyvistä lakiin perustuvista ja/tai muista oikeuksista tai vaatimuksista Camilocia kohtaan, sekä sitoudut hyvittämään ja puolustamaan Camilocia, sen työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, edustajia, kumppaneita ja/tai lisensoijia kaikissa Palvelun käyttöösi liittyvissä asioissa ja riitatilanteissa.

Camiloc kunnioittaa toisten tekijänoikeuksia. Tietoyhteiskuntakaaren ja muiden soveltuvien lakien mukaisesti pyrimme joutuisasti poistamaan kaiken tekijänoikeuksia loukkaavan materiaalin Palvelustamme. Mikäli Camiloc saa tietoonsa, että joku Palvelun käyttäjä toistuvasti rikkoo tekijänoikeuksia, on käytäntömme mukaista estää kyseisen käyttäjän pääsy Palveluun, siinä laajuudessa kuin Meille on kohtuudella mahdollista. Kaikkien käyttäjien tulee olla tietoisia ja noudattaa voimassaolevaa tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli uskot, että jokin Palvelussamme loukkaa Sinun tekijänoikeuksiasi, tulee sinun lähettää kirjallinen ilmoitus loukkauksesta osoitteeseen briefrmessaging (at) camiloc.com sekä tekijänoikeusasioihin nimetylle edustajallemme osoitteeseen info (at) lexia.fi (tarkemmat ohjeet ilmoituksesta löydät tietoyhteiskuntakaaresta). Camiloc pidättää oikeuden poistaa sisältöä ja/tai Käyttäjäsisältöä ilman varoitusta, sekä estää pääsysi Palveluun tekijänoikeusvaatimuksen tai minkä tahansa muun syyn nojalla.

4. Kolmansien osapuolten palvelut ja materiaali

Palvelu voi sisältää linkkejä internetsivustoille, joita hallitsevat kolmannet osapuolet, sekä sisältää kolmansien osapuolten toimittamaa materiaalia, jotka mahdollistavat pääsyn kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin. Kolmansien osapuolten ylläpitämien internetsivustojen, palveluiden ja/tai sisällön käyttöön sovelletaan erillisiä kyseisten palveluntarjoajien käyttö-, lisenssi- ja/tai muita ehtoja, jotka ovat saatavilla kyseisistä palveluista. Camiloc ei voi vaikuttaa kyseisten palveluiden käyttö- tai muihin ehtoihin, eikä siten vastaa Käyttäjälle näiden ehtojen tai palveluiden käytöstä.

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan (ensisijaisesti, mikäli ei erikseen kielletty) muiden mahdollisten ohjelmisto- tai laitelisenssiehtojen lisäksi, jotka Sinun on hyväksyttävä voidaksesi käyttää Palvelua. Tällainen on esimerkiksi mobiilialustasi käyttäjälisenssi.

Tiedostat ja hyväksyt, että tietyt kolmannet osapuolet voivat olla oikeutettuja valvomaan näiden Käyttöehtojen toteutumista (kuten mobiilikäyttöjärjestelmien applikaatiokauppojen oikeuksien haltijat). Näillä oikeudenhaltijoilla voi olla itsenäinen oikeus harkintansa mukaan päättää näiden Käyttöehtojen ehtojen soveltamisesta ja toteutumisesta Sinua vastaan.

5. Lisäominaisuudet ja maksut

Jotkin ominaisuudet ja/tai palvelut (määritellään tarkemmin kyseisen ominaisuuden tai palvelun esittelyssä) voivat olla tarjolla Käyttäjille ilmaiseksi tai maksua vastaan. Näiden palveluiden tai ominaisuuksien hinnoista määrätään Camilocin kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa, ja näihin palveluihin tai ominaisuuksiin voidaan soveltaa erillisiä ehtoja ja käytäntöjä. Maksamalla asianmukaisen maksun, saat Camilocilta rajoitetun, henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja Camilocin peruutettavissa olevan oikeuden käyttää kyseisiä palveluita tai ominaisuuksia Palvelussa niihin käyttötarkoituksiin, joihin kyseiset palvelut tai ominaisuudet on tarkoitettu. Camiloc voi milloin tahansa muuttaa, rajoittaa, ohjata, muokata tai poistaa kyseisiä palveluita tai ominaisuuksia Palvelusta, ennakkovaroituksella tai ilman. Camilocilla ei ole velvollisuutta osapuolta kohtaan korvata tai hyvittää lisämaksullisen palvelun tai sen ominaisuutta tai sen osaa Sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle.

Kaikki Palveluun liittyvät ostot ovat lopullisia ja peruutusoikeudettomia (poislukien lain ja/tai Palvelun lataamiseen käyttämäsi applikaatiokaupan käyttöehtosopimuksen mahdollistamat hyvitykset). Lisäpalveluiden tai –ominaisuuksien toimitushetkeksi katsotaan se hetki, jolloin Camiloc on hyväksynyt ostoksesi. Sinulla ei ole oikeutta mihinkään hyvityksiin, ellei tässä kappaleessa toisin ole mainittu.

6. Henkilötiedot ja tietosuoja

Henkilötietojesi ja muiden tietojesi käyttöä koskee erillinen Camilocin Tietosuojakäytäntö, joka on luettavissa osoitteessa www.briefrmessaging.com/privacy-policy. Hyväksymällä nämä käyttöehdot hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn Tietosuojakäytännön mukaisesti, mukaan lukien henkilötietojen lähettämisen Euroopan Unionin ja Euroopan Talousalueen tai Yhdysvaltojen ulkopuolelle (noudattaen voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä Camilocin Tietosuojakäytäntöä).

Camiloc vastaa riittävien keinojen varmistamisesta, jotta Palvelun ja henkilötietojesi ja muiden tietojesi tietoturva olisi riittävällä tasolla, ja jotta henkilötietojesi sekä muiden tietojesi riittävästä oikeellisuudesta voidaan varmistua. Käytämme lukuisia tekniikoita, tietyissä tapauksissa myös salausta, varmistaaksemme tietoturvan riittävyyden. Oletusarvoisesti mikään Palveluun tallennettu tieto ei ole ulkopuolisten yleisesti saatavilla. Mikään internetiin liitetty järjestelmä ei kuitenkaan ole absoluuttisen tietoturvallinen.

Vastaat käyttämiesi laitteiden, internetyhteyden ja ohjelmistojen tietoturvasta, ja vastaat niiden riittämättömästä tietoturvasta aiheutuneista vahingoista Camilocille ja/tai kolmansille osapuolille.

7. Tukipalvelut ja muutokset Palveluun

Camiloc yksin vastaa Palvelun ylläpidosta ja Palvelun tukipalveluista, mutta sillä ei ole velvollisuutta järjestää ylläpitoa tai tukipalveluita näiden Käyttöehtojen nojalla. Camilocilla on kuitenkin yksinomainen valta päättää teknisen tuen tarjoamisesta Palveluun.

Tiedostat, että Palvelu ja sen ominaisuudet ovat luonteeltaan muuttuvia. Niin kauan kuin sinulla on voimassaoleva lisenssi Palveluun, voit käyttää myös Palvelun päivitettyjä ja muutettuja versioita. Päivitysten ja muutosten yhteydessä lisenssisi uudistetaan tarpeen mukaan uudella lisenssisopimuksella, joka korvaa edellisen lisenssisopimuksen. Hyväksyt, että käyttämällä päivitettyä tai muutettua versiota Palvelusta luovut vapaaehtoisesti käyttöoikeudestasi edelliseen versioon. Päivitykset tai muutokset voidaan lisensoida Sinulla tästä Käyttösopimuksesta poikkeavin ehdoin. Käyttääksesi Palvelun päivitettyä tai muutettua versiota Sinun on mahdollisesti päivitettävä myös kolmansien osapuolten tarjoamia ohjelmistoja ja/tai käyttämääsi laitteistoa.

8. Vastuuvapaus

Lain sallimissa rajoissa ja tässä sopimuksessa mainituin poikkeuksin, CAMILOC EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA TAKUUTA TAI MUUTA VAKUUTUSTA KOSKIEN PALVELUA, SEN LAATUA, TOIMIVUUTTA, TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TÄSTÄ JOHTUEN PALVELU LISENSOIDAAN “SELLAISENA KUIN SE ON” JA SINÄ PALVELUN KÄYTTÄJÄNÄ OTAT VASTUUN PALVELUN SOVELTUVUUDESTA, LAADUSTA JA TOIMIVUUDESTA.

Camiloc on yksin vastuussa kaikista lakisääteisistä takuista. Sen lisäksi, että saatat olla lain nojalla oikeutettu hyvitykseen Palvelun toimimattomuudesta johtuvasta tai muusta syystä, voit olla oikeutettu Palvelun ostohinnan suuruiseen hyvitykseen siltä applikaatiokaupalta, jonka kautta hankit Palvelun applikaation.

9. Vahingonkorvaus

Suostut suojaamaan, korvaamaan ja olemaan esittämättä vaatimuksia Camilocia, sen työntekijöitä, lisensoijia, yhteystyökumppaneita ja alihankkijoita vastuilta, vaatimuksilta ja kuluilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut) koskien näiden Käyttöehtojen tai niiden osaa koskevaa rikkomustasi, taikka Sinun osaltasi tapahtuvaa tekoa tai laiminlyöntiä koskien Palvelua tai sen osaa (mukaan lukien Käyttäjäsisältö). Camiloc varaa oikeuden puolustaa itseään ja/tai toimia asiassa, joissa voit tulla korvausvelvolliseksi.

10. Vastuunrajoitus

Tiedostat ja hyväksyt, että Camiloc ei vastaa mistään verkkoyhteysongelmista, jotka saattavat vaikuttaa Palvelun toimintaan. Samoin ymmärrät ja hyväksyt, että muutokset verkkoyhteydessä voivat vaikuttaa Palvelun toimivuuteen.

TIEDOSTAT JA HYVÄKSYT, ETTÄ CAMILOC EI OLE VASTUUSSA ASIOISTA, JOTKA LIITTYVÄT VERKKOYHTEYKSISTÄ TAIKKA NIIIHIN LIITTYVISTÄ ONGELMISTA. AINOA OIKEUS TAI HYVITYS KOSKIEN TYYTYMÄTTÖMYYDESTÄSI PALVELUUN ON POISTAA PALVELUN KÄYTÖN MAHDOLLISTAVA APPLIKAATIO, TAIKKA LOPETTAA PALVELUN KÄYTTÖ.

CAMILOC EI VASTAA MISTÄÄN VÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, KUTEN TULONMENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN ESTYMISESTÄ, JOTKA JOHTUVAT APPLIKAATION KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, HUOLIMATTA MAHDOLLISESTI ANTAMASTASI VAROITUKSESTA ASIAA KOSKIEN. CAMILOCIN VELVOLLISUUS KORVAUKSIIN JA/TAI HYVITYKSIIN ON RAJOITETTU LAAJIMMALLA LAIN MAHDOLLISTAMALLA TAVALLA.

TIEDOSTAT JA HYVÄKSYT SEN, ETTÄ CAMILOC EI VASTAA MISTÄÄN KÄYTTÄJÄSISÄLLÖN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN LOUKKAAVASTA, HERJAAVASTA TAI LAINVASTAISESTA KÄYTÖKSESTÄ, JA ETTÄ RISKI TÄLLAISEN SISÄLLÖN MAHDOLLISESTI AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA TAI HAITASTA KUULUU YKSIN SINULLE.

Joidenkin maiden lainsäädännöstä johtuen edellä mainitut rajoitukset eivät kaikilta osin välttämättä sovellu Sinuun.

11. Force Majeure

Camiloc ei ole vastuussa toimenpiteistä, viivästyksestä tai laiminlyönnistä, joka johtuu Camilocin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, kuten luonnonilmiöt, terrorismi, mellakat, kauppasaarrot, siviili- tai sotilasviranomaisten toimet, tulipalot, tulvat, onnettomuudet, työnseisaukset tai puute kuljetustarvikkeista, polttoaineesta, työvoimasta tai materiaaleista.

12. Palvelun tarjoaminen ja Palvelun lakkauttaminen

Camilocilla on oikeus yksipuolisesti päättää Palvelun tarjoamisesta Sinulle, ja pidättää oikeuden lakkauttaa Palvelun tai sen osan milloin tahansa.

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Käyttöoikeutesi Palveluun on voimassa kunnes oikeutesi lakkautetaan. Voit itse lakkauttaa käyttöoikeutesi milloin tahansa poistamalla Palvelun käyttöön tarvittavan applikaation ja lopettamalla Palvelun käytön. Oikeutesi käyttää Palvelua lakkaa automaattisesti, mikäli et noudata näitä Käyttöehtoja. Sekä Sinulla että Camilocilla on oikeus lakkauttaa käyttöoikeutesi tai poistaa Käyttäjätilisi milloin tahansa. Ymmärrät ja hyväksyt, että Käyttäjätilisi poistaminen on ainoa oikeus tai hyvitys, jonka voit saada riitatilanteissa Camilocin kanssa.

13. Yleistä

Camilocilla on oikeus ilman Sinun suostumustasi siirtää näiden Käyttöehtojen tuomat oikeutensa ja velvollisuutensa, kokonaan tai osin, kenelle tahansa henkilölle tai toimijalle. Et ole oikeutettu siirtämään näiden Käyttöehtojen tuomia oikeuksia ja velvollisuuksia toiselle ilman Camilocin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Camiloc voi julkaista joihinkin palveluihin liittyen erillisiä käyttöehtoja tai –sääntöjä. Tällaisten palveluiden käytön ehtona on kyseisten ehtojen hyväksyminen näiden Käytännesääntöjen lisäksi. Nämä Käytännesäännöt, muuta ehdot ja säännöt, sekä niihin liitetty dokumentaatio (mukaan lukien Camilocin Tietosuojakäytäntö), sisältävät kaiken Sinun ja Camilocin välillä sovitut Palvelua koskevat ehdot, ja ne syrjäyttävät kaikki aiemmin mahdollisesti tehdyt sopimukset ja sitoumukset.

Nämä Käytännesäännöt kuvaavat tiettyjä laillisia oikeuksia. Sinulla voi olla myös muita oikeuksia, joista on säädetty Sinuun sovellettavassa lainsäädännössä. Nämä Käyttöehdot eivät muuta tai rajoita sinun pakollisia lakisääteisiä oikeuksiasi. Käyttäessäsi Palvelua hyväksyt, että Camiloc antaa Palvelun käyttöösi välittömästi ja että Sinulla ei ole oikeutta Palvelun peruuttamiseen taikka muuhun harkinta-aikaan, ellei voimassaolevassa laissa ole toisin säädetty. Sinä ja Camiloc hyväksytte, että mikäli nämä Käyttöehdot tai Camilocin Tietosuojakäytäntö taikka niiden osa katsotaan myöhemmin mitättömäksi tai lainvastaiseksi, jäävät muut Sinun ja Camilocin väliset sopimusehdot sellaisenaan edelleen voimaan.

Camiloc varaa oikeuden yksipuolisesti muuttaa Palvelun hinnoittelua, taikka muuttaa, lisätä tai poistaa näitä Käyttöehtoja tai Camilocin Tietosuojakäytäntöä milloin tahansa ilmoittamalla kyseisistä muutoksista Palvelussa. Sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset, mikäli ilmoituksen jälkeen jatkat Palvelun käyttöä. Camiloc tulee kuitenkin ilmoittamaan Palvelussa käyttäjiä tällaisista muutoksista vähintään 30 päivää ennen kuin muutokset tulevat voimaan. Edelleen, mikäli et hyväksy Camilocin kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja, Tietosuojakäytäntöä tai muita ohjeita tai käytänteitä Palvelun käyttöösi liittyen, Sinun tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö. Sinun tulee säännöllisesti tarkistaa Palvelusta tieto mahdollisista muutoksista Käyttöehtoihin tai muihin ehtoihin.

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikissa maissa sijaitseviin käyttäjiin, riippumatta käyttäjän kansallisuudesta tai sijainnista.

14. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Kaikki näitä Käyttöehtoja koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännöt.

15. Yhteystiedot ja ilmoitukset

Kaikki loppukäyttäjien yhteydenotot ja tiedoksiannot koskien Palvelua tulee tehdä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Yhteystiedot:

Camiloc Oy

Y-tunnus: 2481553-8

Osoite: Ruutikatu 8 B 40, 02650 Espoo, Finland

Sähköposti: briefrmessaging@camiloc.com

www: www.briefrmessaging.com

Yhteyshenkilö: Ismo Hautala, ismo.hautala@camiloc.com