Tietosuojakäytäntö

BRIEFR Messaging

Camiloc Oy (”Camiloc”) kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on omistautunut niiden ihmisten yksityisyyden suojaamiseen, jotka käyttävät (”Käyttäjä(t)” tai ”Sinä”) Camilocin tarjoamia viestintäpalveluita ja sovelluksia, Camilocin internet-sivustoa sekä muita Camilocin tarjoamia palveluita ja sovelluksia (yhdessä ”Palvelut”). Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa ymmärtämään, mitä henkilötietoja (”Henkilötiedot”) ja muita ei-henkilökohtaisia tietoja Camiloc kerää, ja miten näitä tietoja käytetään.

Tätä Tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkeen Palveluiden käyttöön, ja Sinun tulee lukea tämä asiakirja ennen kuin aloitat Palveluiden käytön. Tämä Tietosuojakäytäntö on osa Camilocin Käyttöehtoja. Jos et hyväksy tätä Tietosuojakäytäntöä taikka Camilocin Käyttöehtoja, Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palveluita.

Camiloc ei tietoisesti kerää Henkilötietoja alle 13-vuotiailta käyttäjiltä. Mikäli olet alle 13-vuotias, Sinä et voi käyttää Palveluita (ellei kyseinen palvelu nimenomaisesti salli Sinun käyttää palvelua), tai lähettää mitään tietoja itsestäsi Camilocille. Mikäli olet alaikäinen oleskelumaasi lainsäädännön mukaan, tulee Sinun pyytää lupa Palveluiden käyttöön huoltajaltasi tai lailliselta edustajaltasi. Mikäli epäilet, että Camilocilla saattaa olla mitään tietoja koskien alle 13-vuotiasta lasta, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen briefrmessaging@camiloc.com.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoja, joista yksittäinen Käyttäjä on tunnistettavissa. Me saatamme kerätä myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan käyttäjiä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Camiloc voi myös luoda tällaisia ei-henkilökohtaisia tietoa poistamalla sellaisen osan henkilötiedosta, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa. Camiloc kerää sekä Henkilötietoja että ei-henkilökohtaisia tietoja, sekä yhdistelmiä tällaisista tiedoista.

Camiloc ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä (mukaan lukien ihmiset, yhtiöt ja palvelut), kolmansien osapuolten nettisivustojen sisällöstä, Käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen käyttämisestä, tai mistään muista tuotteista tai palveluista, joita kolmannet osapuolet voivat tarjota.

1. Henkilötietojen käsittely

Camiloc kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat relevantteja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä ja kerätä niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita tarvitaan: Palveluiden käyttäjätilien luomiseen; Palveluiden käyttämiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen; Käyttäjien tavoittamiseen; markkinointi- ja mainosmateriaalin lähettämiseen Käyttäjille; sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen. Camiloc voi käyttää kerättyjä tietoja myös käyttäjäprofiilien luomiseksi Palveluihin.

Camiloc sitoutuu noudattamaan Suomen henkilötietolakia sekä muita toimintaan sovellettavia lakeja ja muita asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat Henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään Henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Camilocin henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki Henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

2. Tiedot, joita voimme kerätä sekä tietolähteet

Keräämme tietoja useista eri lähteistä:

– tietoja, jotka annat itse meille

– teknisesti kerättyjä tietoja Palveluiden käytön perusteella

– kolmansilta osapuolilta saadut tiedot (kuten sosiaalisesta mediasta), jotka liittyvät Palveluihimme

Keräämme tietoja, jotka annat esimerkiksi rekisteröityessäsi Palveluidemme käyttäjäksi. Nämä tiedot sisältävät nimesi, syntymävuotesi sekä sähköpostiosoitteesi.

Keräämme myös tietoja teknisesti Palveluidemme käytöstäsi. Nämä tiedot voivat sisältää: IP-osoitteen; toiminnot ja niiden ajat Palveluissa; paikkatiedot IP-osoitteen perusteella sekä leveys- ja pituuspiirien perusteella; mobiililaitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot; laitetiedot sekä käyttöjärjestelmän ohjelmistoversion; käyttöjärjestelmän tyypin; yhteysajat; selaimen tyypin ja kieliasetukset; sekä Palveluihin ohjanneen sivuston osoitteen.

Kehittääkseen Palveluita Camiloc voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten Google Analyticsiä, kerätäkseen ja käyttääkseen ei-henkilökohtaisia tietoja.

Camiloc voi kerätä tietoja toimistasi Palveluissa, kuten kuinka usein painat lähetä (send)-painiketta taikka kuinka usein tietty sovelluksen tarjoama emoji-kuva on lähetetty.

Lähettämiesi viestien sisältö ja muu Käyttäjien tuottama sisältö kopioidaan, säilytetään ja/tai arkistoidaan tilapäisesti Camilocin normaaliin liiketoimintaan liittyen. Viestit ja muu Käyttäjän luoma sisältö (”Käyttäjäsisältö”), joka lähetetään datapalveluita käyttäen Camilocin palvelimille, välitetään sen tarkoitetulle vastaanottajalle, mikäli kyseinen vastaanottaja on kirjautuneena sisään Palveluihin, tai vastaanottajan sähköpostiin, mikäli vastaanottaja ei ole rekisteröitynyt Palveluiden käyttäjäksi. Mikäli vastaanottaja ei ole kirjautuneena sisään Palveluihin, toimittamaton viesti tallennetaan Camilocin palvelimelle siihen saakka, kunnes se saadaan toimitettua. Palvelimelle tallennettua välitettävää viestiä säilytetään kuitenkin enintään 48 tuntia, minkä jälkeen viesti poistetaan Camilocin palvelimelta.

3. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käyttämällä Palveluita ilmaiset väistämättä tietoja itsestäsi Camilocille. Palveluiden käyttöösi liittyen, kuten kommunikoimalla Palveluiden sisällä, saatat ilmaista tietoja itsestäsi myös muille käyttäjille: kaikki tällaiset tiedot ovat julkista tietoa, eikä tällä tavoin luovutetuilla tiedoilla ole yksityisyysolettamaa. Camiloc ei vastaa mistään sellaisten tietojen yksityisyydestä, jotka päätät itse tuoda julki Palveluiden sisällä. Oletusasetuksena lähettämäsi tiedot ovat vain kyseisen viestin vastaanottajan nähtävillä, ellet tarkoituksellisesti lisää muita vastaanottajia taikka muutoin päätä julkistaa viestiä.

Camiloc ei luovuta Henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointi¬-, markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten ilman Sinun hyväksyntääsi, pois lukien sellaisten erityisten ohjelmien tai ominaisuuksien käyttöön liittyen, joista sinulla on mahdollisuus osallistua tai olla osallistumatta. Camiloc ei ole vastuussa kolmansien osapuolten Henkilötietojesi käsittelystä. Henkilötietojasi voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan Palveluiden sisällä ja muihin vastaaviin tarkoituksiin, sekä luvallasi myös Camilocin sähköpostimarkkinointiin.

Camiloc voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Sinun henkilötietojasi voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Camiloc voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita. Camilocilla on oikeus jakaa Henkilökohtaisia tietojasi edellä mainituille siinä laajuudessa kuin se on tarpeen näiden palveluiden tarjoamiseksi Camilocille. Camiloc ei vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä.

Camiloc voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietojasi (kuten anonyymiä dataa käyttäjistä; Palveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja Palvelusta poistumiseen käytettyjä osoitteita; laitealustatyypeistä: Palveluhyödykkeiden käytöstä; klikkauksista ja niin edelleen) niistä kiinnostuneiden kolmansien osapuolten kanssa avustaaksemme näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja, Palveluita, promootioita ja/tai Palveluiden käytettävyyttä. Erityisissä poikkeustilanteissa Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassaoleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka Palveluiden Käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä Palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Camiloc voi jakaa Käyttäjien tietoja mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jossa Camiloc tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle. Käyttäjää koskevaa anonyymiä tietoa voidaan jakaa mainostajille, julkaisijoille, yhteistyökumppaneille ja muille kolmansille osapuolille.

4. Henkilötietojen suojaaminen

Henkilörekisteriä ylläpidetään erillisen palveluntuottajan asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Camilocille, Camilocin työntekijöille sekä Camilocin yhteistyökumppaneille, joille Camiloc on antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Vaikka Camiloc tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Camiloc tulee ilmoittamaan internet-sivuillaan taikka muiden Palveluidensa kautta mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat sinun Henkilötietojesi turvallisuuden. Camiloc voi myös tilapäisesti sulkea Palvelut Henkilötietojen suojaamiseksi.

5. Evästeet ja muut käytön seurantatyökalut

Eväste on pieni tiedosto, jonka internet-sivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole Henkilötietoja, sillä niiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.

Camiloc käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen internet-sivustonsa vierailijoita, heidän Palveluiden käyttöään sekä heidän käyttötottumuksiaan parantaakseen Palveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen Palveluita edelleen. Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen Palveluiden käyttämistä säätää heidän selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä sillä seurauksella, että osa Palveluiden ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeiltä saatavia tietoja. Evästeiden lisäksi Camiloc voi käyttää tai ottaa myöhemmin käyttöönsä myös muita käytön seurantatyökaluja. Tällaiset seurantatyökalut voivat muuttaa laitteesi asetuksia tai säätöjä.

Palvelut eivät tällä hetkellä sisällä kolmansien osapuolten tarjoamia mainoksia. Tulevaisuudessa Camiloc voi sisällyttää kolmansien osapuolten mainoksia Palveluihin, ja nämä mainokset saattavat tallettaa omia evästeitään Käyttäjän tietokoneelle, taikka saattavat käyttää muita seurantatyökaluja. Tällaisiin kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä, eikä Camiloc vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

6. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjillä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen Henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Camiloc tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan.

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Camilocin mainossähköposteja noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi. Mikäli päätät olla vastaanottamatta mainossähköposteja, Camiloc voi edelleen lähettää Sinulle ei-mainonnallisia viestejä, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliäsi, Palveluiden tarjoamista tai Camilocin liiketoimintaa.

Kaikki Palveluiden käyttämiseksi käyttämiesi laitteille tallennetut Sinua koskevat Henkilötiedot ja/tai muut tiedot tuhoutuvat poistaessasi Palveluiden käyttöön mahdollistavan ohjelmiston laitteeltasi.

7. Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön

Camiloc voi ajoittain ja yksipuolisesti muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään Camilocin internet-sivustolle, ja tästä syystä Käyttäjiä kehotetaankin säännöllisesti tarkistamaan tämä sivu mahdollisten Tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi. Muutokset eivät kuitenkaan vaikuta Käyttäjien oikeuksiin ilman heidän hyväksyntäänsä.

8. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Camilociin alla olevaa osoitetta käyttäen.

Camiloc Oy

Y-tunnus: 2481553-8

Osoite: Ruutikatu 8 B 40, 02650 Espoo, Finland

Sähköposti: briefrmessaging@camiloc.com

www: www.briefrmessaging.com

Yhteyshenkilö: Ismo Hautala, ismo.hautala@camiloc.com